Puszki na komunikanty, Pateny

Bursa na pateny - 424 A

cena: 50.00 zł

Patena do kielicha - 900

cena: 115.00 zł

Patena /ZB

cena: 143.00 zł

Patena do koncelebry 832

cena: 145.00 zł

Patena do koncelebry 884

cena: 169.00 zł

Puszka do koncelebry 893

cena: 176.00 zł

Patena do kielicha - 404 IHS

cena: 180.00 zł

Patena - 403 S

cena: 180.00 zł

Patena - 403 Z

cena: 180.00 zł

Patena - 001 N

cena: 185.00 zł

Patena - 001

cena: 204.00 zł

Patena - 409

cena: 205.00 zł

Patena do koncelebry 848

cena: 209.00 zł