Regulamin

Witryna https://dewocjonalia-az.pl/ używa plików cookie. Kontynuowanie przeglądania tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie użycie.

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto.

 OD DNIA 1.01.021 NIE WYSYŁAMY PRZESYŁEK DO WIELKIEJ BRYTANII.

Wykaz internetowy na stronie https://dewocjonalia-az.pl/ nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. 

 

UWAGA! Z przykrością informujemy, że często o zmianie cen dowiadujemy się w trakcie zamawiania produktu.

Informację o takiej sytuacji przekazujemy po otrzymaniu zamówienia na dany artykuł.

Przepraszamy za niedogodności, które wynikły z aktualnej sytuacji ekonomicznej w wielu krajach.

 

   Aby zamówienie mogło być zrealizowane wymagane jest:

- potwierdzenie złożonego zamówienia telefonicznie lub e-mailem

- przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedającego

- ustalenie przez strony warunków płatności, czasu i sposobu dostawy

W tym celu sprzedający lub kupujący kontaktują się ze sobą telefonicznie

lub e-mailem.

 

REGULAMIN 

 

Obowiązuje po spełnieniu warunków niezbędnych do zawarcia transakcji i jest zgodny z obecnie obowiązującym prawem konsumenckim w zakresie sprzedaży poza siedzibą firmy.

 

Odstąpienie od zawartej umowy jest możliwe przed wysyłką towaru do zamawiającego, a w przypadku towarów na indywidualne zamówienie przed rozpoczęciem jego realizacji przez producenta - każdorazowo wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwości zmiany statutu zamówienia,  tel 29 760 88 76 / koszt połączenia wg taryfy operatora /.

 

&1 Opis procedury reklamacyjnej:

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem a.dewocjonalia@gmail.com
lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nr telefonu
datę sprzedaży reklamowanego towaru
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


&2 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności za towar.
Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres
e-mail: a.dewocjonalia@gmail.com
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Towar należy wysłac / bez pobrania / na adres Jerzy Kijek 07-410 Ostrołęka ul. Obrońców 34

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać wraz z towarem / tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy /

Jerzy Kijek
07-410 Ostrołęka
ul. Kasztanowa 23
NIP 758-000-30-64


Ja..................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................


Data sprzedaży ………………………………………, data odbioru ………………………………………………


Imię i nazwisko..........................................

Adres ...................................................

...................................................

Data……………………………………………………


Podpis ……………………………………………

(tylko na formularzu wysłanym w wersji papierowej)

 

&3 Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

1) W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący ponosi koszty przesyłek towaru.
2) W przypadku reklamacji technicznej i niemiożności wysłania towaru bez wady technicznej
zwracane są najniższe koszty przesyłki do i od kupującego, bez względu na to jaką
formę dostawy wybrał kupujący

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi sprzedający.

 

&4 Rezygnacja z zamówienia.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej po za siedzibą firmy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do:

1) towarów, jeżeli kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po dostarczeniu towaru przez sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy

2) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. obrusy, chorągwie, świece ołtarzowe - malowane, artykuły wykonywane przez producenta po złożeniu zamówienia.

3) których producenci nie akceptują prawa zwrotu, a zostały sprowadzone na podstawie zamówienia kupującego np. oznaczone jedną z liter B, D na końcu kodu cyfrowego artykułu.

4) nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych / np.gry / dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) czasopism

5) banerów / wydruki są realizowane po otrzymaniu zamówienia /

 

&5 Dochodzenie roszczeń

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

&6. Ochrona prywatności.

 

1. Nie przetwarzamy i nie przechowujemy danych osobowych, są one wykożystywane tylko do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe przekazane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia  realizację zamówienia.

 

&7. Płatności

 

1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem. 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- gotówką  lub elektronicznie w siedzibie firmy

- gotówką za pobraniem

- przelewem na konto bankowe 

 

3. Przykładowe ceny przesyłek  oraz formy płatności podanne są w zakładce Płatności i dostawa.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za  towar i przesyłkę w ustalonej ze sprzającym formie.

 

&8. Właściwości towarów

 

1/ Niektóre artykuły liturgiczne / np. monstrancje, lampki /, których wzory umieszczone są na stronie  mogą się różnic od wzoru - są wykonywane jednostkowo.